Reglerna för forumet

Information och regler för forumet
Skriv svar
Användarvisningsbild
edwall
Admin
Admin
Inlägg: 4020
Blev medlem: ons apr 06, 2005 21:08
Ort: Hässleholm

Reglerna för forumet

Inlägg av edwall » ons jun 29, 2005 21:07

Regler för SVXC:s forum

Kap 1. Reglernas tillämplighet

§1 I och med att en användare postar ett inlägg på forumet anses användaren ha accepterat dessa regler.
Det åligger användaren att vid varje tidpunkt hålla sig informerad om gällande regler.

§2 Eventuell tolkning av dessa regler görs av SVXC admins och dess beslut kan ej överklagas.

Kapitel 2. Regler för moderatorer

§1 Moderator utses av SVXC admins.

§2 Moderators huvuduppgift är att hjälpa och att hålla ordning.

§3 Moderator skall vara en föregångsman och alltid handla i överensstämmelse med dessa regler.

§4 Moderator som låser en tråd eller raderar inlägg i en tråd skall editera det sista inlägget i den aktuella tråden och skriva en kort notis om anledningen till låsningen/raderingen.

§5 Moderator som editerar inlägg skall i aktuellt inlägg redovisa anledningen till detta.

§6 Moderator som ändrar topic/rubrik skall i första inlägget redovisa att det har gjorts.

§7 Moderator får flytta inlägg till annat forum utan att meddela trådskaparen.

Kap 3. Ordningsregler

§1 Personangrepp i någon form får ej förekomma.
Som personangrepp räknas kommentarer som utpekar någon som klandervärd, likaså räknas inlägg som är ämnade att uppsätta en person för andras missaktning som personangrepp.
Även inlägg vars huvudsakliga syfte är att provocera räknas som personangrepp.
Åtgärd för brott mot denna regel är att tråden/inlägget låses/rensas/raderas utan att användaren meddelas och att användaren varnas eller i grövre fall blir avstängd.

§2 Hets mot folkgrupp får inte förekomma enligt sveriges rikes lag.
Åtgärder för brott mot denna regel är att inlägget raderas och att användaren varnas. I grövre fall blir användaren avstängd utan tidsbegränsning och kan även bli polisanmäld.

§3 Klagomål eller smutskastning av SVXC och även dess admins och moderatorer är inte tillåtet på forumet.
Åtgärder för brott mot denna regel är att tråden/inlägget kommer att raderas/rensas utan att användaren meddelas och att användaren varnas eller i grövre fall stängs av.

§4 Klagomål på, eller ifrågasättande av moderators åtgärder är inte tillåten på forumet.
Dylikt skall framföras till aktuell moderator via PM.
Åtgärder för brott mot denna regel är att tråden/inlägget kommer att raderas/rensas utan att användaren meddelas och att användaren stängs av.

§5 Klagomål på att en tråd är onödig eller på en tråds innehåll får inte förekomma.
Åtgärder för brott mot denna regel är att tråden/inlägget kommer att låsas/rensas/raderas utan att användaren meddelas och att användaren i grövre fall varnas.

§6 Nakenhet eller pornografi är inte tillåtet. Likaså är det inte tillåtet att länka till sidor vars innehåll huvudsakligen består av pornografi, politiska ytterlighetsåsikter, kränkande eller förnedrande material, material som bryter mot svensk lag eller som innehåller bilder på när personer blir avrättade eller liknande.
Åtgärder för brott mot denna regel är att tråden/inlägget kommer att låsas och rensas/raderas utan att användaren meddelas och att användaren varnas. I grövre fall stängs av.

§7 Inlägg som innehåller eller uppmanar till brottslig verksamhet får inte förekomma.
Åtgärder för brott mot denna regel är att tråden/inlägget kommer att låsas/rensas/raderas utan att användaren meddelas och att användaren i grövre fall varnas.

§8 Topic/Rubrik skall vara tydligt relaterad till inläggets innehåll, så att man utan att behöva läsa inlägget förstår vad tråden handlar om.
Topicar/rubriker som "hjälp", "kolla här" osv. får ej förekomma.
Åtgärder för brott mot denna regel är att topicen/rubriken ändras utan att trådskaparen meddelas i de fall där moderator bedömer det möjligt och i annat fall att tråden låses.

§9 Korspostning, dvs. att skapa fler olika trådar om samma ämne i ett eller flera forum är inte tillåtet.
Åtgärder för brott mot denna regel är att tråd/trådar i fel forum låses eller raderas utan förvarning. Görs korspostningen även efter moderators tillsägelse så kan även varning utdelas.

§10 Så kallad "Bumping", dvs. inlägg för att lyfta en tråd till toppen av forumet, är tillåtet om tråden inte redan finns på forumets första sida.
Även så kallad "kompisbumping" är otillåtet och resulterar i nämnda åtgärd.
Åtgärder för brott mot denna regel är att tråden låses.

§11 Omröstningar skall vara seriösa och alltid innehålla svarsalternativ som passar alla. Det är exempelvis inte tillåtet att i en omröstning med frågan "Är Volvo bäst?" ha endast "Ja" "Självklart" osv. som svarsalternativ. Även "Nej" måste finnas.
Åtgärder för brott mot denna regel är att tråden/omröstningen låses/avslutas.

§12 Håll er till aktuellt forums ämne. På forumets huvudsida finns alla forum med en beskrivning av innehållet redovisade.
Åtgärder för brott mot denna regel är att tråden om möjligt flyttas till rätt forum eller att tråden låses.

§13 En person får endast registrera ett användarnamn. Undantag kan medges av SVXC admins.
Åtgärd för brott mot denna regel är varning eller avstängning/radering av konto/konton.

§14 Förfrågan om byte av användarnamn skickas via PM till någon SVXC admin.
Denna person beslutar om namnbytet skall godkännas eller inte.
Enbart namnbyte från något "okänt" till sitt för + efternamn kommer att godkännas.

§15 Radering av sitt konto på egen begäran skickas via PM till någon SVXC admin. Registreras nytt konto av samma användare inom ett år är inte tillåtet. IP och epostadresser blir spärrade i samband med raderingen.

§16 Användarnamn/konto som inte används kan raderas utan föregående varning.
Med ej används menas att senaste inloggning på kontot har skett för mer än tre (3) månader sedan eller konton som inte använts senast 14 dagar efter det blev aktiverat efter registering.

§17 Företags- och företagsliknande annonsering på forumet får ej ske. Brott mot denna regel resulterar i att inlägget rensas. Vid upprepade tillfällen kan det bli aktuellt med avstängning.

§18 Filmlänkningar och Blocketlänkningar m.m. (speciellt icke-SVXC-relaterade sådana) skall undvikas i möjligaste mån. Tråden raderas eller låses om moderator eller admin finner skäl till detta.

§19 Grattistrådar är numera förbjudna. Visserligen är det en fin gest med gratulationer i forumet, men om alla medlemmar i forumet ska gratuleras minst en gång per år, blir det väldigt många trådar och inlägg i "onödan".

§ 20 Personliga ärenden,så som privata händelser, privata diskussioner och liknande får inte förekomma i forumet. Använd i stället forumets funktion för privata meddelanden.

Kapitel 4: Signaturer

§1 Kapitel 3, Ordningsregler, gäller givetvis även för signaturer.

§2 Signatur får, då signaturbild används, bestå av bild och max en textrad. Då signaturbild ej används får signatur bestå av max fyra textrader. Med textrad avses en rad med tecken av normalstorlek.

§3 Endast en signaturbild är tillåten. Signaturbild får vara maximalt 600 bildpunkter bred och 123 bildpunkter hög.

§4 Signaturbild får ha en maximal storlek på 30 kB.

§5 Signaturbild får ej vara animerad.

§6 Signaturen är begränsad till 255 tecken.

§7 Försäljning av varor sker i forumsdelen ”Ad Range”. Text eller bild som innehåller säljes/köpes/bytes eller reklam såsom sponsorinfo eller sponsorlänkar, får inte förekomma.

§8 Åtgärd för brott mot §2-7 är att signatur/signaturbild raderas utan föregående varning.
I vissa fall kan användaren fråntas rätten att använda signatur.

Kapitel 5: Avatarer (bilden under användarnamnet)

§1 Kapitel 3, Ordningsregler, gäller givetvis även för avatarer.

§2 Avatar får vara maximalt 135 bildpunkter bred och 113 bildpunkter hög.

§3 Avatar får ha en maximal storlek på 20 kB.

§4 Avatar får ej vara animerad.

§5 Avatar får ej innehålla titlar som användaren ej har rätt att använda, som t.ex. Moderator, Administratör eller liknande.

§6 Åtgärd för brott mot §2-5 är att avatar raderas utan föregående varning.
I vissa fall kan användaren fråntas rätten att visa avatar.
För brott mot §5 kommer användaren också att varnas.

Kapitel 6: Bilder

§1 Kapitel 3, ordningsregler gäller även för bilder

§2 Bilder som postas på forumet får max vara 1024x768 pixlar.
Brott mot denna regel medför att bilden raderas.

§3 Har du en större bild än 1024x768, lämna då istället en länkadress.

§4 Moderatoter och admins kan vid speciella tillfällen godkänna större bilder, då det handlar om detaljstuderande av en viss sak.


Kapitel 7: Speciella regler för annonsforum

§1 Annonser i köpes- och säljesforumen ligger kvar i 30 dagar.

§2 Endast SVXC-relaterade annonser är tillåtna.

§3 Vid annonsering skall alltid ett telefonnummer eller en e-postadress skrivas in i annonstexten.

§4 I annonsen skall framgå var (geografiskt) objektet för försäljningen finns.

§5 Säljesannons skall alltid innehålla ett pris, alternativt skall det tydligt framgå att det är frågan om budgivning. Länkningsannonser till auktioner på andra sidor är dock inte tillåtet.

§6 Det är inte möjligt att svara på en annons i tråden, utan är man intresserad av produkter så pm:ar/ringer/mailar man säljaren/köparen.

§7 Moderator har rätt att radera annons utan förvarning eller förklaring.

§8 Den som inte fullgör sina skyldigheter i ingångna avtal rörande försäljning av varor eller tjänster på annonmsdelen, kommer efter anmälan till någon SVXC admin att stängas av.
Med detta avses tex att inte betala för mottagna varor, att inte leverera varor som man erhållit betalning för, eller visa dålig affärsmoral.


Kapitel 8: Speciella regler för träffdelen

§1 Då SVXC är reklamfritt så finns det ett undantag från detta i träffdelen där det är ok att nämna vilka sponsorer som träffen har. Dock endast skrivit i normal stil/storlek på texten. Fetstil/större bokstäver/loggor/banners och likande är inte ok.

§2 De sponsorer man vill nämna måste skrivas in i första inlägget i tråden, dvs bumpning av tråden för att berätta om nya sponsorer är inte tillåtet.

§3 Brott mot dessa regler resulterar i att antingen låst eller raderad tråd.

Kapitel 9 Åtgärder

§1 Varning/Avstängning visad med texten Varnad/bannad under användarnamnet.

§2 Varning utdelas i de fall användaren:

a) överträder en regel för där påföljden är varning
b) grovt överträder vilken regel som helst
c) inte följer enkel etik
d) inte följer moderators anvisning eller beslut
e) upprepade gånger bryter mot reglerna även om de enskilda regelbrotten var och ett för sig inte medför varning

Användare skall via PM meddelas att han/hon varnats och anledningen till det.

§3 Icke tidsbestämd avstängning/radering av forumsnamn utdelas i de fall användaren:

a) får en andra varning
b) gör en mycket grov överträdelse av någon regel
c) uppenbart skapats med enda syftet att bryta mot reglerna
d) är en dubblett
e) bryter mot kapitel 7 § 8

Användare skall via e-post meddelas att hon/han stängts av och anledningen till det.

§4 Icke tidsbestämd avstängnings varaktighet beslutas av SVXC admins.

§5 Borttagande av användares varning beslutas av SVXC admins.


Kapitel 10 Lagar mm.

§1 För forumet gäller givetvis Sveriges Rikes Lag.
Inlägg som bryter mot denna kan resultera i avstängning utan tidsbegränsning och i grova fall även i polisanmälan.

§2 Avstängd person som olovligen bereder sig tillträde till forumet, genom att tex. skapa ett nytt användarnamn, kommer att abuseanmälas samt polisanmälas för dataintrång.
V70 II 2.4D -08 Polestar edition 205hk 450Nm I SYM Jet 50cc -00 I TWS Tracker 250cc -05
Bild

Skriv svar