Rörelsedetektor, VIDA och Volvo

Nyheter, information och diskussion om S60, XC70(01-08), V70(01-08), S80(99-06) och XC90
Skriv svar
torpis
Inlägg: 244
Blev medlem: mån apr 12, 2010 10:26
Ort: Ljungby

Rörelsedetektor, VIDA och Volvo

Inlägg av torpis » tis sep 25, 2018 14:36

Hur var det nu, fick man prata om VIDA i detta forumet, minns helt enkelt inte....

Nåväl, jag vill deaktivera rörelsesensorn till larmeto ch har fått nys på att volvo kan ta bort mjukvaran för denna. Är det något man själv kan göra via VIDA(dice ebay) eller måste Volvo göra det?

Om man kan göra det själv, kan något beskriva hur man gör det?

(V70 -07 som falsklarmar om man inte trycker på knappen i kupén för nedsatt skydd)

Tackar!!

torpis
Inlägg: 244
Blev medlem: mån apr 12, 2010 10:26
Ort: Ljungby

Re: Rörelsedetektor, VIDA och Volvo

Inlägg av torpis » lör okt 20, 2018 6:11

Hittade inget i VIDA även om jag hittade många kul saker medan jag snokade runt. Där emot så slutade bilen varna efter ett tag. Jag kan tänka mig att larmet inte fungerar då den inte blinkar vid låsning, men nu har jag inget falsklarmande, slipper trycka på knappen om nedsatt skydd varje gång och inget felmeddelande. Så det är bra nog.

Användarvisningsbild
wissel
VIP
VIP
Inlägg: 1271
Blev medlem: tor okt 02, 2008 21:36
Ort: Farsta, Stockholm

Re: Rörelsedetektor, VIDA och Volvo

Inlägg av wissel » ons okt 24, 2018 4:16

Programmerbara kundparametrar Stolstemperatur, framstolar

Bilar som är utrustade med eluppvärmda framstolar har två strömställare på klimatanläggningens manöverpanel, vänster och höger framstol. Det finns två temperaturnivåer på framstolarna, hög och låg temperatur (två dioder tända eller en diod tänd). Temperaturvärdena på framstolarna kan programmeras/ändras till andra värden och programmeras/ändras individuellt. Både hög- och lågtemperaturläget är programmerbart. Programmerade värden från fabrik är:

 +36°C / 97°F vid hög temperatur (båda dioderna tända).  +32°C / 90°F vid låg temperatur (en diod tänd ). Parametrarna kan programmeras mellan avstängd till +43°C / 109°F.

Programmering av stolstemperatur, framstolar finns i bilkommunikationsingången under funktionsgrupp 3, Central
Page 1 of 13
2013-05-04http://localhost/Vida/jsp/information/xml/xmlDocPrintPreview.jsp
elektronikstyrenhet, Programmering av styrenhet.

Vägledningsljus

Vägledningsljus aktiveras genom helljusblink när motorn är avstängd och nyckeln urtagen. Tiden som halvljuset kommer att vara tänt är programmerbart. De valbara värdena är 0, 30, 60 eller 90 s.


Programmering av vägledningsljus finns i bilkommunikationsingången under funktionsgrupp 3, Central elektronikstyrenhet, Programmering av styrenhet.

Varselljus

Hur halvljuset skall tändas kan programmeras på tre sätt:

 Halvljuset på, för ljusomkopplarens samtliga lägen förutom i position för parkeringsljus (Flexnoll).  Ljusomkopplaren ges tre lägen: av, parkeringsljus och halvljus (Flexstd).  Halvljuset alltid på, oberoende av ljusomkopplarens läge (Flexlgt) .

Programmering av varselljus finns i bilkommunikationsingången
Page 2 of 13
2013-05-04http://localhost/Vida/jsp/information/xml/xmlDocPrintPreview.jsp
under funktionsgrupp 3, Central elektronikstyrenhet, Programmering av styrenhet.

Bakrutetorkare, endast V70

Det går att programmera bakrutans torkarfunktion på två sätt:

 Bakrutans torkare aktiveras manuellt.  Bakrutans torkare aktiveras automatiskt när backväxeln läggs i och framrutans torkare är påslagen.

Programmering av bakrutetorkare finns i bilkommunikationsingången under funktionsgrupp 3, Central elektronikstyrenhet, Programmering av kundparametrar.

Tidsfördröjning, låsning tanklucka

Det går att programmera tidsfördröjningen mellan att bilen låses med fjärrkontroll eller nyckel till att tankluckan låser. Det finns två alternativ:

 Tidsfördröjning 10 min.  Tidsfördröjning 0 min.

Page 3 of 13
2013-05-04http://localhost/Vida/jsp/information/xml/xmlDocPrintPreview.jsp
Programmering av tidsfördröjning, låsning tanklucka finns i bilkommunikationsingången under funktionsgrupp 3, Central elektronikstyrenhet, Programmering av kundparametrar.

Serviceintervall
Obs! Från och med årsmodell 2002 är servicelampan borttagen och ersatt med ett textmeddelande.

Det finns tre parametrar som är programmerbara för serviceintervall och dessa styr när servicelampan skall tändas:

 Avståndsvillkor, anger körsträcka mellan serviceintervall.  Tidsvillkor, anger antal månader mellan serviceintervall.  Motortidsvillkor, anger antal motortimmar mellan serviceintervall.

Den parameter som uppnås först, tänder serviceindikatorn (SRL). Alla parametrar är programmerade från fabrik och värdena är marknadsberoende. Körsträckan kan väljas mellan miles och km.


Programmering av
Page 4 of 13
2013-05-04http://localhost/Vida/jsp/information/xml/xmlDocPrintPreview.jsp
serviceintervall finns i bilkommunikationsingången under funktionsgrupp 3, Kombinationsinstrument, Programmering av förarinformationsstyrenhet (DIM).

Utfyllnadsnollor

Det finns möjlighet att programmera körsträcksangivelsen med utfyllnadsnollor eller inga utfyllnadsnollor. Ex. bilen har en körsträcka på 5000 km Med utfyllnadsnollor blir angivelsen 005000. Utan utfyllnadsnollor blir angivelsen 5000.


Programmering av utfyllnadsnollor finns i bilkommunikationsingången under funktionsgrupp 3, Kombinationsinstrument, Programmering av förarinformationsstyrenhet (DIM).

Yttertemperaturvisning (enhet för temperaturvisning)

Kombinationsinstrumentet kan programmeras med två olika temperaturenheter, Celsius eller Fahrenheit.


Programmering av temperaturenhet finns i bilkommunikationsingången under funktionsgrupp 3, Kombinationsinstrument, Programmering av förarinformationsstyrenhet (DIM).

Klockan, 12- eller
Page 5 of 13
2013-05-04http://localhost/Vida/jsp/information/xml/xmlDocPrintPreview.jsp
24-timmarsvisning

Klockvisningen i kombinationsinstrumentet kan anges i 12- eller 24timmarsvisning


Programmering av klockvisning finns i bilkommunikationsingången under funktionsgrupp 3, Kombinationsinstrument, Programmering av förarinformationsstyrenhet (DIM).

Färddator

Förutsättning är att bilen är försedd med färddator. Färddatorn går att programmera i olika enheter. Körsträcka: - miles - km Volym: - liter - US gallon - GB gallon Bränsleförbrukning: - l/km - km/l (strukturvecka 9950 och framåt) - miles/ US gallon - miles/ GB gallon


Programmering av färddatorn finns i bilkommunikationsingången under funktionsgrupp 3, Kombinationsinstrument, Programmering av förarinformationsstyrenhet (DIM).


För information om strukturvecka, se bilkommunikationsingången under funktionsgrupp 3, Central
Page 6 of 13
2013-05-04http://localhost/Vida/jsp/information/xml/xmlDocPrintPreview.jsp
elektronikstyrenhet, Avläsning av data för vagnskonfigurering.

Belysningstid, innerbelysning

Innerbelysningens tid för att släckas kan programmeras till olika tidsvärden. Innerbelysningen kan tändas på tre sätt:

 Vid upplåsning av bil med fjärrkontroll.  Vid avstängning av motorn.  Vid manuell påslagning i kupén.

Alternativen upplåsning av bil med fjärrkontroll och avstängning av motor har samma programmeringsparameter. Intervallet är mellan 5-255 s. Vid manuell påslagning av kupébelysningen kommer belysningen att släckas efter en viss tid. Den är programmeringsbar från 5255 min.


Programmering av belysningstid finns i bilkommunikationsingången under funktionsgrupp 3, Övre elektronikstyrenhet (UEM), Programmering av styrenhet.

Avbländningsgrad, innerbackspegel

Innerbackspegel som är försedd med automatisk avbländningsfunktion går att justera
Page 7 of 13
2013-05-04http://localhost/Vida/jsp/information/xml/xmlDocPrintPreview.jsp
avbländningsgraden i tre nivåer:

 Ljust.  Normalt.  Mörkt.

För att detta skall vara möjligt krävs programvara.


Programmering av avbländningsgrad finns i bilkommunikationsingången under funktionsgrupp 3, Övre elektronikstyrenhet (UEM), Programmering av styrenhet.

Automatisk inställning av förarstol med fjärrkontroll

Förutsättning är att bilen är utrustad med elmanövrerad förarstol med minnesfunktion. När funktionen är aktiverad kommer läget på stolen och backspeglarna att lagras när bilen låses med fjärrkontrollen. När samma fjärrkontroll låser upp bilen kommer förarstolen och backspeglarna att ställas in i den position som är lagrad för just denna fjärrkontroll. Den finns möjlighet att lagra upp till tre fjärrkontroller. Programmerbara parameter är:

 Stolsmanövrering via fjärrkontroll, aktiv.  Stolsmanövrering via fjärrkontroll,
Page 8 of 13
2013-05-04http://localhost/Vida/jsp/information/xml/xmlDocPrintPreview.jsp
inte aktiv.

Programmering av automatisk inställning av förarstol med fjärrkontroll finns i bilkommunikationsingången under funktionsgrupp 8, Elmanövrerad stol (PSM), Programmering av inställning fjärrkontroll.

Kompensation för kupéfilter

Förutsättning är att bilen är utrustad med kupéfilter. Med denna funktion kompenseras fläkthastigheten p.g.a. luftmotståndet i kupéfiltret. Valbara parametrar:

 Aktivering av kompensering för kupéfilter, På.  Aktivering av kompensering för kupéfilter, Av.

Programmering av kompensation för kupéfilter finns i bilkommunikationsingången under funktionsgrupp 8, Klimatanläggning, Programmering av klimatstyrenhet (CCM).

Kupéfläktens hastighet i AUTOläge (ECC)

Förutsättning är att bilen är utrustad med ECC klimatanläggning (klimatanläggning med temperaturangivelse). Med denna funktion kan man justera fläkthastigheten i
Page 9 of 13
2013-05-04http://localhost/Vida/jsp/information/xml/xmlDocPrintPreview.jsp
förhållande till AUTOläget. En ökning av spänningen ger ökad fläkthastighet. Man kan ändra till mer eller mindre blås i AUTO-läget. Valbara parametrar:

 Fläkthastighet, inställning +1.0 V.  Fläkthastighet, inställning +0.5 V.  Fläkthastighet, inställning 0 V ( fabriksinställning).  Fläkthastighet, inställning -0.5 V.  Fläkthastighet, inställning -1.0 V.

Programmering av kupéfläktens hastighet i AUTO-läge finns i bilkommunikationsingången under funktionsgrupp 8, Klimatanläggning (CCM), Programmering av klimatstyrenhet (CCM).

Eftergång av kupéfläkt (ECC, MCC)

Förutsättning är att bilen är utrustad med AC (ECC eller MCC). Med denna funktion kan man stänga av eller sätta på eftergång av kupéfläkt. Syftet med eftergång är upptorkning av evaporatorn och förhindra dålig lukt. Valbara parametrar:

 Inställning av eftergång för kupéfläkt = På.  Inställning av eftergång för kupéfläkt = Av.
Page 10 of 13
2013-05-04http://localhost/Vida/jsp/information/xml/xmlDocPrintPreview.jsp

Programmering av eftergång av kupéfläkt finns i bilkommunikationsingången under funktionsgrupp 8, Klimatanläggning (CCM), Programmering av klimatstyrenhet (CCM).

Luftfördelning golv/defroster, parkeringsvärmare (ECC)

Förutsättning är att bilen är utrustad med ECC (klimatanläggning med temperaturangivelse) och parkeringsvärmare. Med funktionen kan man ändra fördelningen av luften mellan golv/defroster när parkeringsvärmaren är igång. Valbara parametrar:

 90/10 (90% golv, 10% defroster)  80/20 (80% golv, 20% defroster)  70/30 (70% golv, 30% defroster)  60/40 (60% golv, 40% defroster)  50/50 (50% golv, 50% defroster)  30/70 (30% golv, 70% defroster)  10/90 (10% golv, 90% defroster)

Programmering av luftfördelning golv/defroster,
Page 11 of 13
2013-05-04http://localhost/Vida/jsp/information/xml/xmlDocPrintPreview.jsp
parkeringsvärmare finns i bilkommunikationsingången under funktionsgrupp 8, Klimatanläggning (CCM), Programmering av klimatstyrenhet (CCM).

Luftfördelning golv/defroster, rastvärmare (ECC)

Förutsättning är att bilen är försedd med ECC (klimatanläggning med temperaturangivelse) och elektrisk vattenpump eller parkeringsvärmare. Med funktionen kan man ändra fördelningen av luften mellan golv/defroster vid rastvärmare. Valbara parametrar:

 90/10 (90% golv, 10% defroster)  80/20 (80% golv, 20% defroster)  70/30 (70% golv, 30% defroster)  60/40 (60% golv, 40% defroster)  50/50 (50% golv, 50% defroster)  30/70 (30% golv, 70% defroster)  10/90 (10% golv, 90% defroster)

Programmering av luftfördelning golv/defroster, rastvärmare finns i bilkommunikationsingången under funktionsgrupp 8, Klimatanläggning (CCM),
Page 12 of 13
2013-05-04http://localhost/Vida/jsp/information/xml/xmlDocPrintPreview.jsp
Programmering av klimatstyrenhet (CCM).

Kupétemperatur

Kupétemperaturens förhållande till kupétemperaturvredens lägen kan justeras genom programmering av kompenseringsvärde. Kupétemperaturen kan höjas eller sänkas med max ±2 °C (±4 °F) från normalvärdet, vilket ger möjlighet till justering efter förarens önskemål.

 0 = -1,0 °C / 2,0 °F  1 = -0,5 °C / 1,0 °F  2 = 0,0 °C / 0,0 °F (förinställt värde)  3 = +0,5 °C / +1,0 °F  4 = +1,0 °C / +2,0 °F

Programmering av kupétemperatur finns i bilkommunikationsingången under funktionsgrupp 8, styrenhet klimatanläggning (CCM), Programmering av styrenhet klimatanläggning (CCM).
XC 90, 2,5 T, 2003. 20 500 mil.
Reg.nr: PPC xxx

lel2
VIP
VIP
Inlägg: 138
Blev medlem: tor jul 01, 2010 17:49
Ort: Nacka

Re: Rörelsedetektor, VIDA och Volvo

Inlägg av lel2 » fre jan 11, 2019 15:53

Hej Wissel!

God fortsättning på nya året.
Alltid lika informativt och roligt att läsa det du skriver.

Hälsningar
Lel2 Lennart
S80 -05 2,5T ++ Four-C
XC90 -04 2,5T
Åker helst svart Mustang cab-66 vid fint väder

Användarvisningsbild
wissel
VIP
VIP
Inlägg: 1271
Blev medlem: tor okt 02, 2008 21:36
Ort: Farsta, Stockholm

Re: Rörelsedetektor, VIDA och Volvo

Inlägg av wissel » fre jan 11, 2019 16:22

Hej Lennart. Önskar Dig o de dina ett gott 2019 härifrån också.
Tack för dom snälla orden, det värmer må du tro.
Är inte så aktiv längre då många trådskapare gärna vill ha råd o hjälp
men sedan inte ger återkoppling om hur det går.
Du är den enda som funkar helt ok tycker jag, finns kanske några till
Men det blir mer o mer typ "hjälp mig, sedan skiter jag i resten"....
Då minskar lusten.
Ha de gott Lennart.
Freddie
XC 90, 2,5 T, 2003. 20 500 mil.
Reg.nr: PPC xxx

V70tdi
Inlägg: 526
Blev medlem: mån jul 10, 2006 14:15
Ort: Rö utanför Stockholm

Re: Rörelsedetektor, VIDA och Volvo

Inlägg av V70tdi » sön jan 20, 2019 16:05

Hur var det med möjlighet att ändra intervallen för strålkastarspolningen ? Spolar på tok för mycket då den tömmer behållaren alldeles för fort och ofta.
Skulle vara trevligt om det gick att ändra utan att döda den helt som alternativet är. För länge sedan jag bråkade med vida för att jag ska komma ihåg vad som gick att ändra enkelt. Får nog kanske köpa mig en nyare version som går att köra i Win 10.
Vad gäller återkopplingen så har det nog blivit sämre på dom flesta forum verkar det som och aktiviteten har minskat rejält mot för några år sedan.
XC90 D5 -08 Bild
V70 D5 -07
Chevrolet Suburban Z71 flexifuel -03Bild

Användarvisningsbild
wissel
VIP
VIP
Inlägg: 1271
Blev medlem: tor okt 02, 2008 21:36
Ort: Farsta, Stockholm

Re: Rörelsedetektor, VIDA och Volvo

Inlägg av wissel » sön jan 20, 2019 17:02

Jag har gjort det lätt för mig i denna frågan! Satte Ljusvredet på 0 och då blir intervallen längre mellan spolningarna av lyktorna. Enda nackdelen är ju förstås att helljuset inte "fastnar" när man kör i detta läge. Tror intervallen ligger nånstans mellan 15-25, lite svårt att säga då mina går så sällan så jag missar att räkna. Vid läge 1 så går spolningen ca var 5 gång cirka!
Har inte sett att det går att ändra i Vida, kanske genom mjukvara och Volvo ÅF?
XC 90, 2,5 T, 2003. 20 500 mil.
Reg.nr: PPC xxx

V70tdi
Inlägg: 526
Blev medlem: mån jul 10, 2006 14:15
Ort: Rö utanför Stockholm

Re: Rörelsedetektor, VIDA och Volvo

Inlägg av V70tdi » sön jan 20, 2019 17:35

Bra tips med 0 läget. Blir nog svårt att lära om tanten bara :)
Känns som om våran är tvärt om spolar 5 och hoppar över 1. Som en törstig kamel på spolarvätska.
Får grotta vidare i det vid tillfälle eller sonika döda pumpen
XC90 D5 -08 Bild
V70 D5 -07
Chevrolet Suburban Z71 flexifuel -03Bild

Skriv svar